NJVKSH Mat

Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat: QSH Komsi ,1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023) QSH Klos-Xiber, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Komsi, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023) QSH Derjan, 1Mjek I Pergjithshem(17.01.2023) QSH BURREL, Mjek Konsultori i Femijes (16.05.2022) QSH LIS, Read more…