NJVKSH Mat

Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat: QSH BURREL, Mjek Konsultori i Femijes (16.05.2022) QSH BURREL P/A Pjeter Budi, Mjek per grupmoshen 0-18 vjec/Pediater (16.05.2022) QSH LIS, Mjek I Pergjithshem (16.05.2022) QSH KLOS, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022) QSH Gurrë QSH Macukull