QSH Remas, 1 Mjeke i Pergjithshem (05.04.2021)

QSH Nr. 1 (Ambulanca Karbunarë),1 Mjeke i Pergjithshem (03.12.2021)

QSH Divjake, 1 Mjeke i Pergjithshem (03.12.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Lushnjë