QSH Fiershegan, 1 Mjeke i Pergjithshem (16.05.2022)

QSH Terbuf,1 Mjeke i Pergjithshem (18.03.2022)

QSH Bubullime, 1 Mjeke i Pergjithshem (18.03.2022)

QSH Remas, 1 Mjeke i Pergjithshem (05.04.2021)

QSH Nr. 1 (Ambulanca Karbunarë),1 Mjeke i Pergjithshem (03.12.2021)

QSH Divjake, 1 Mjeke i Pergjithshem (03.12.2021)

QSH Gradisht, 1 Mjek i Përgjithshëm(07.02.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Lushnjë