QSH Nr.1, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Divjake, 1 Mjek Pediater (19.07.2023)
QSH Dushk, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Gradisht, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Divjake, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022)
Qsh1 Lushnje Mjek i pergjithshem 20.09.2022
Qsh Allkaj Mjek i pergjithshem 20.09.2022
QSH Fiershegan, 1 Mjeke i Pergjithshem (16.05.2022)
QSH Bubullime, 1 Mjeke i Pergjithshem (18.03.2022)
QSH Gradisht, 1 Mjek i Përgjithshëm(07.02.2022)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Lushnjë