Vende Vakante, NJVKSH Lushnje

QSH Fiershegan, 1 Mjeke i Pergjithshem (16.05.2022) QSH Terbuf,1 Mjeke i Pergjithshem (18.03.2022) QSH Bubullime, 1 Mjeke i Pergjithshem (18.03.2022) QSH Remas, 1 Mjeke i Pergjithshem (05.04.2021) QSH Nr. 1 (Ambulanca Karbunarë),1 Mjeke i Pergjithshem (03.12.2021) QSH Divjake, 1 Mjeke i Pergjithshem (03.12.2021) QSH Gradisht, 1 Mjek i Përgjithshëm(07.02.2022)