Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë:

QSH Lezhe, 1 Mjeke te Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Shenkoll, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Dajç, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023) 
QSH Shen Koll, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Kolsh, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Balldren, 1 Mjek i i Përgjithshëm (22.11.2022)
QSH Balldren, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.06.2021)

 

Categories: NJËSIA Lezhë