Lista e vendeve vakante për Mjekë të Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë:

2 QSh Shën Koll
QSh Balldren
QSh Dajç
QSh Blinisht
QSh Lezhë (Pediater)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Lezhë