Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë:

QSH Balldren, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.06.2021)

QSH Shenkoll, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.06.2021)

QSH Lezhe ,1 Mjek i Pergjithshem(05.07.2021)

QSH Kolsh ,1 Mjek i Pergjithshem(05.07.2021)

QSH Lezhe, 1 Mjek i Pergjithshem(04.09.2021)

QSH Lezhe, 1 Mjek i Pergjithshem(04.09.2021)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Lezhë