Vende Vakante,NJVKSH Lezhë

Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë: QSh Dajç, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSh Blinisht,  Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH Shengjin, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.03.2022) QSH Kolsh ,1 Mjek i Pergjithshem(05.07.2021) QSH Balldren, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.06.2021) QSH Shenkoll, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.06.2021)