Mjek Kardiolog, 1 vend vakant(22.12.2021)

Mjek Pediatër, 1 vend vakant(19.10.2021)

Mjek Reanimator 1 vend vakant
Mjek Obsteter-Gjinekolog 2 vende vakant


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm