Mjek Nefrolog 1 vend vakant
Mjek Neurolog 1 vend vakant
Mjek Infeksionist 1 vend vakant
Mjek Reanimator 1 vend vakant
Mjek Banka e gjakut 1 vend vakant
Mjek Obsteter-Gjinekolog 2 vende vakant
Mjek Urgjence 1 vend vakant, (05.04.2021)

Mjek Pediatër, 1 vend vakant(19.10.2021)

Mjek Kardiolog, 1 vend vakant(22.12.2021)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm