Mjek prane Sherbimit te Urgjences , 1 vend vakant (05.05.2022)

Mjek Diagnoze me Imazhe,1 vend vakant(06.04.2022)

Mjek Kardiolog, 1 vend vakant(22.12.2021)

Mjek Pediatër, 1 vend vakant(19.10.2021)

Mjek Nefrolog 1 vend vakant
Mjek Neurolog 1 vend vakant
Mjek Infeksionist 1 vend vakant
Mjek Reanimator 1 vend vakant
Mjek Banka e gjakut 1 vend vakant
Mjek Obsteter-Gjinekolog 2 vende vakant


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm