Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Korçë

Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë: Qsh libonik mjek i pergjithshem 20.09.2022 QSH Nr.3, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022) QSH Nr.3,  Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH Vreshtas,  Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH Bulgarec,Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022) QSH Lekas, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Pojan, Read more…