Rezultatet e konkursit te pozicionit te shpallur SU Shefqet Ndroqi

      ”SHPALLJE FITUESI MJEK ANESTEZIST –REANIMATOR ” Komisioni konkurimit për vëndin e punës(vakant) Mjek anestezist-reanimator 2 (dy) u mblodh në dt.27.02.2020,ora.12.00.Pasi shqyrtoi dokumentacionin e 1 (nje) kandidati  e mori në intervistë.Mbështetur në  dokumentacionin e paraqitur dhe intervistën e dhënë rezultoi se: 1.Marjeta          Bilaj                                          grumbulloi     42 -pikë Në Read more…

PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEK RAJONI TIRANË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Tiranë duke përfshirë dhe mjekët aktualisht në listë pritje për Read more…

PUBLIKOHET RËNDITJA PËRFUNDIMTARE E​ APLIKANTËVE MJEK

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare me emrat e mjekëve për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, aplikantët Read more…

MSHMS SHPALL VENDET VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALE RAJONALE PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse Read more…

PUBLIKOHEN LISTAT PËRFUNDIMTARE TË​ APLIKANTËVE MJEK TË KUAKIFIKUAR PËR NË FAZËN E DYTË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”  Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon listën përfundimtare me emrat e mjekëve të kualifikuar për në fazen e dytë, për Read more…