PUBLIKOHEN EMRAT E MJEKËVE QË PËRZGJODHËN VENDET VAKANTE TË SHPALLURA NË SISTEMIN SHËNDETËSOR PUBLIK, Rajoni Tirane

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon emrat e mjekëve që përzgjodhën vendet vakante në Rajonin Tiranë. Ne Rajonin Tiranë, punesimi i kandidateve te kualifikuar vazhdon Read more…

PUBLIKOHEN EMRAT E MJEKËVE QË PËRZGJODHËN VENDET VAKANTE TË SHPALLURA NË SISTEMIN SHËNDETËSOR PUBLIK

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon emrat e mjekëve që përzgjodhën vendet vakante në Rajonin Shkodër, Rajonin Elbasan dhe Rajonin Vlorë. Lista emërore e Read more…

PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË RAJONI SHKODËR & RAJONI VLORË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Vlorë dhe Shkodër  si  më poshtë: Rajoni Vlorë Rajoni Read more…

PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË RAJONI TIRANË & RAJONI ELBASAN

 Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Tiranë dhe Elbasan  duke përfshirë dhe mjekët aktualisht në Read more…

PUBLIKOHET RENDITJA PERFUNDIMTARE E APLIKANTEVE MJEK RAJONAL TIRANE & RAJONI ELBASAN

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve Rajoni Tiranë dhe Elbasan  duke përfshirë dhe mjekët aktualisht në listë Read more…

PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMATE E APLIKANTËVE MJEK RAJONI VLORË & RAJONI SHKODËR

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare me emrat e mjekëve për pozicionet vakant në sistemin shëndetësor publik, aplikantët Read more…