Vende Vakante,Spitali Bashkiak Kuçovë

Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek ORL – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Kardiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Imazherist – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek ORL(17.01.2024) 1 Mjek Kardiolog(17.01.2024) 1 Mjek Imazherist(17.01.2024) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024) 1 Read more…

Vende Vakante,Spitali Rajonal Berat

Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Anestezist-Reanimator- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Anestezist-Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Anestezist-Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Trasfuziolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Neonat – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Neonat – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Pediater – Afati i Read more…

Vend Vakant, Spitali Bashkiak Pogradec

Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Radiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Anestezist Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Kirurg- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Kirurg-Ortoped- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Endokrinolog- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Read more…

Vendet Vakante, Spitali Rajonal Korçë

Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Imazherist – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Onkolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog – Read more…