Kliko për të parë listën :

Tabela e mjekëve listë pritje-Rajoni Elbasan

Tabela e mjekëve listë pritje-Rajoni Shkoder

Tabela e mjekëve listë pritje-Rajoni Vlore

Tabela e mjekëve listë pritje-Rajoni Tiranë