QSH NR.10 Tiranë,  1 Kirurg (05.05.2020)

QSH NR.3, 1 Mjek Kirurg  (08.09.2020)

QSH Specialitet NR 2, 1 Mjek Endokrinolog (provizor) (08.09.2020)

Sherbimi Social Shteteror, 1 Mjek i Pergjithshem (Provizor) (08.09.2020)

QSH NR.10,  1 Mjek Kardiolog (06.10.2020)

QSH NR.1 , 1 Mjek i Pergjithshem (Provizor) (06.11.2020)

QSH NR.4/1,  1 Mjek Pediater (06.11.2020)

QSH NR.9,  1 Mjek Familje -Pediatri (provizor) (06.11.2020)

QSH Specialitet NR.3,  1 Mjek Radiolog/Echo (06.11.2020)

QSH Kashar, pika Astirit, 1 Mjek Konsultori Femijes (24.11.2020)

QSH  Selite, pika ambulatore Kodra e Diellit , 2 Mjek Pergjithshem  (24.11.2020)

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Tiranë