1  Mjek ORL ne QSHS Nr.1 (11.09.2023)
1 Mjek Reumatolog QSHS Nr.1(11.09.2023)
1 Mjek Neurolog QSHS Nr.1(11.09.2023)
1 Mjek Endokrinolog QSHS Nr.1(11.09.2023)
1  Mjek Okulist ne QSHS Nr.3 (11.09.2023)
1 Mjek Reumatolog QSHS Nr.3(11.09.2023)
1 Mjek ORL QSHS Nr.3(11.09.2023)
1 Mjek Endokrinolog QSHS Nr.3(11.09.2023)
1 Mjek Dermatolog QSHS Nr.3 (11.09.2023)
1 Mjek Onkolog QSHS Nr.3 (11.09.2023)
1 Mjek Endokrinolog QSH Vore (11.09.2023)
1 Mjek ne Konsultorin e Femijes QSH Bregu i Lumit (11.09.2023)
QSH Nr.8, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog (19.07.2023)
QSH Nr.4, 1 Mjek Pediatër(27.06.2023)
QSH Nr.7, 1 Mjek Pediatër(27.06.2023)
QSH Nr.10, 1 Mjek Pediater (08.05.2023)
QSHS Nr.1, 1 Mjek Imazherist (22.02.2023)
QSH Qytet Studenti, Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2023)
QSH Nr.1, 1 Mjek Kardiolog (04.11.2022)
QSH Bathore, 1 Mjek Obsteter-gjinekolog(14.10.2022)
QSH NR.1,  1 Mjek Obsteter-gjinekolog(14.10.2022)
QSH Nr.6, 1  Mjek Kardiolog(06.06.2022)
QSH Nr.8,  1 Mjek Kardiolog (06.06.2022)
QSH NR 10/1, 1Mjek Obsteter- Gjinekolog(04.09.2021)
QSH VORE,  1 Mjek Obsteter-gjinekolog (04.06.2021)
QSH NR.10 Tiranë,  1 Kirurg (05.05.2020)
QSHS NR 1, 1 Mjek Kardiolog (04.08.2023)
QSH NR 6, 1 Mjek Kirurg (04.08.2023)
QSH NR 8 ,1 Mjek Kirurg (04.08.2023)
QSH NR 9, 1 Mjek Kirurg (04.08.2023)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Tiranë