QSH Bregu i Lumit, 1 Mjek ne Konsultorin e Femijes (11.09.2023)
QSH Nr.4, 1 Mjek Pediatër(27.06.2023)
QSH Nr.7, 1 Mjek Pediatër(27.06.2023)
QSHS Nr.1, 1 Mjek Imazherist (22.02.2023)
QSH Qytet Studenti, Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2023)
QSH Bathore, 1 Mjek Obsteter-gjinekolog(14.10.2022)
QSH NR.1,  1 Mjek Obsteter-gjinekolog(14.10.2022)
QSH Nr.6, 1  Mjek Kardiolog(06.06.2022)
QSH Nr.8,  1 Mjek Kardiolog (06.06.2022)
QSH NR 10/1, 1Mjek Obsteter- Gjinekolog(04.09.2021)
QSH NR.10 Tiranë,  1 Kirurg (05.05.2020)
QSHS NR 1, 1 Mjek Kardiolog (04.08.2023)
QSH NR 6, 1 Mjek Kirurg (04.08.2023)
QSH NR 9, 1 Mjek Kirurg (04.08.2023)

 

 

 

Categories: NJËSIA Tiranë