QSH NR.10 Tiranë,  1 Kirurg (05.05.2020)

QSH NR.10,  1 Mjek Kardiolog (06.10.2020)

QSH Kamez, Mjek Obsteter Gjnekolog(15.12.2020)

QSH VORE,     1 Mjek Obsteter-gjinekolog (04.06.2021)

QSHS NR 1, 1 Mjek Gastrohepatolog(05.07.2021)

QSH NR.1, 1 Mjek Kirurg(04.09.2021)

QSH NR.6, 1 Mjek Radiolog(04.09.2021)

QSH NR 8, 1 Mjek Obsteter- Gjinekolog(04.09.2021)

QSH NR 10/1, 1Mjek Obsteter- Gjinekolog(04.09.2021)

Qsh Zall Bastar, 1 Mjek I Pergjithshem  (22.12.2021)

QSH SPC Nr.3, 1 Mjek Obsteter-gjinekolog (05.01.2022)

QSH Qytet Studenti, 1 Mjek Obsteter-gjinekolog (05.01.2022)

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Tiranë