QSH NR 6, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022)

QSH NR 9, Mjek i Pergjithshem – Provizor (16.05.2022)

QSH VAQARR, Mjek i Pergjithshem – Provizor (16.05.2022)

QSH NR.1, 1 Mjek Kirurg(04.09.2021)

QSH NR.6, 1 Mjek Radiolog(04.09.2021)

QSH NR 10/1, 1Mjek Obsteter- Gjinekolog(04.09.2021)

QSH VORE,  1 Mjek Obsteter-gjinekolog (04.06.2021)

QSH Kamez, Mjek Obsteter Gjnekolog(15.12.2020)

QSH NR.10 Tiranë,  1 Kirurg (05.05.2020)

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Tiranë