Vende Vakante,NJVKSH Tirane

QSH NR.10 Tiranë,  1 Kirurg (05.05.2020) QSH NR.3, 1 Mjek Kirurg  (08.09.2020) QSH Specialitet NR 2, 1 Mjek Endokrinolog (provizor) (08.09.2020) Sherbimi Social Shteteror, 1 Mjek i Pergjithshem (Provizor) (08.09.2020) QSH NR.10,  1 Mjek Kardiolog (06.10.2020) QSH NR.1 , 1 Mjek i Pergjithshem (Provizor) (06.11.2020) QSH NR.4/1,  1 Mjek Pediater Read more…