LISTA E KANDIDATËVE TE PUNËSUAR – Rajoni Tiranë

LISTA E KANDIDATËVE TË PUNËSUAR – Rajoni Vlorë

LISTA E KANDIDATËVE TE PUNËSUAR – Rajoni Shkodër

LISTA E KANDIDATËVE TE PUNËSUAR – Rajoni Elbasan

 

Categories: Shpallje