LISTA PARAPRAKE E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI TIRANË

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI VLORË

LISTA PARAPRAKE E APLIKANETVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË-RAJONI SHKODËR

LISTA PARAPRAKE E PLIKANTEVE MJEKE TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI ELBASAN

Categories: Shpallje