skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm