Qendra Socio-Shendetesore Nr. 2, 1 Mjek i Pergjithshem Familje per femije Provizor -12.07.2024
Qendra Socio-Shendetesore Nr. 3, 1 Mjek i Pergjithshem Familje pediatrike Provizor – 12.07.2024
Qendra Socio-Shendetesore Nr. 8, 1 Mjek i Pergjithshem Familje per te gjithe grupmoshat Provizor – 12.07.2024
Qendra Shendetesore Peze, 1 Mjek i Pergjithshem Familje Provizor – 12.07.2024
Qendra Shendetesore Ndroq, 1 Mjek i Pergjithshem Familje Provizor – 12.07.2024

Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane

Qendra Shëndetësore Koder Kamez – 1 Mjek per mosha pediatrike (03.05.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm