QSH Qender, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)
QSH Prrenjas, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)

QSH Qukes, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Qukes, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Qukes, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSSH Librazhd, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)
QSH Rrajce, 1 Mjek I Përgjithshëm (08.04.2024)

QSH Polis, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Qender, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Librazhd