QSH Kajan Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)
QSSH 24/7 Cerrik Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)
QSSH NR. 4 Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)
QSSH NR. 2 Mjek i Pergjithshem (04.07.2024)
QSSH Gostime Mjek i Pergjithshem (Provizor) (04.07.2024)

QSH Labinot-Fushe, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)
QSSh Nr.3 Elbasan, Mjek I Pergjithshem (per femije) (26.04.2024)
QSSH NR.1, Mjek I Pergjithshem (26.04.2024)

QSSH Nr.3, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSSH Nr.4, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSSH Cerrik, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSH Tregan, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)
QSSH Belesh Rrase, 1 Mjek i Përgjithshëm Provizor (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Elbasan