Qendra Shendetesore Suç-Gurre – 1 Mjek I Pergjithshem (03.05.2024)

QSH Komsi, 1 Mjek I Përgjithshëm Familje (08.04.2024)

QSH Burrel, 1 Mjek prane Konsultori I Gruas dhe I Femijes (08.04.2024)

QSH Lis -Macukull, 1 Mjek I Përgjithshëm Familje (08.04.2024)

QSH 24/7 Klos -Xiber, 1 Mjek I Përgjithshëm Familje (08.04.2024)

 

QSH  Burrel, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

QSH  Rukaj-Derjan, 1 Mjek i Përgjithshëm (18.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Mat