Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

QSSH NR.1, 1 Mjek Obsteter-Gjinekolog -(04.07.2024-11.07.2024)
QSSH 24/7 Cerrik ,1 Mjek Obsteter-Gjinekolog – (04.07.2024-11.07.2024)

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024 

QSSH Nr.1, Mjek Obsteter-Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Cerrik, Mjek Obsteter-Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Elbasan