Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek ORL – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kardiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Imazherist – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Obsteter Gjinekolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek ORL(17.01.2024)
1 Mjek Kardiolog(17.01.2024)
1 Mjek Imazherist(17.01.2024)
1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024)

1 Mjek ORL- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kardiolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Imazherist – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Obsteter Gjinekolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm