Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Imazherist- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Neonatolog- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Neonatolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Toksikolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Toksikolog- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
 Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Obsteter-Gjinekolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

 

Afati aplikimit : 19.04.2024-26.04.2024

Mjek Rheumatolog- Afati aplikimit : 19.04.2024-26.04.2024

Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Imazherist- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Neonatolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Neonatolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek Rheumatolog(17.01.2024)
1 Mjek Imazherist(17.01.2024)
2 Mjek Pediater(17.01.2024)
2 Mjek Neonatolog(17.01.2024)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm