Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Patolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pneumolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
(Poliklinike) Mjek – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Laborant – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Spitali Leskovik,  Mjek – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.202

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek (Poliklinike)(17.01.2024)
1 Mjek Laboratori(17.01.2024)
1 Mjek (Poliklinike)(17.01.2024)
1 Mjek Kirurg(17.01.2024)
1 Mjek Patolog(17.01.2024)
1 Mjek Pneumolog(17.01.2024)
1 Mjek Urgjence(17.01.2024)

1 Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Patolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pneumolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek (Poliklinike) -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Laborant- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek (pika Leskovik) – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm