Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Gjinekolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek Obsteter- Gjinekolog(17.01.2024)

1 Mjek Gjinekolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm