Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Imazherist – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Onkolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Obsteter Gjinekolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

3 Mjek Kirurg(17.01.2024)
2 Mjek Pediater(17.01.2024)
1 Mjek Imazherist(17.01.2024)
1 Mjek Infeksionist(17.01.2024)
1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024)
1 Mjek Onkolog(17.01.2024)

1 Mjek Kirurg – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kirurg- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kirurg- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Infeksionist- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Obsteter Gjinekolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm