1 Vend Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator, SUOGJ Mbretëresha Geraldinë

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm