Vende Vakant, SUOGJ Mbretëresha Geraldinë

1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022) (Shiko Njoftimin) Konkursi mbyllet  me kandidate fitues Znj. Ersida Bode (Velija). (08.04.2022) 1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022) (Shiko Njoftimin) 2 Vende Vakant, Mjek Pediater-Neonatolog(04.02.2022) (Shiko Njoftimin) Komisoni i vleresimit ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine” , bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Read more…

Vende Vakante , Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

 1 (nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek Pneumolog” prane Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”(25.06.2021) (Shiko Njoftimin)  1 (nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek Internist” prane Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”(12.04.2022) (Shiko Njoftimin) Në bazë të pikëve të grumbulluara ,  komisioni shpalli fitues: 1.Esmeralda Qeli          Read more…

Rezultatet e konkursit te pozicionit te shpallur SU Shefqet Ndroqi

”SHPALLJE FITUESI MJEK PNEUMOLOG ” Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” zhvilloi konkursin per Mjek Pneumolog 2 (dy) vende vakant, ne te cilen konkuruan : 1.Franc  Rrumbullaku                                                    grumbulloi     32.6 pikë 2.Marsel  Broqi                                                              grumbulloi     30.3 pikë Klodeta Grosha                                            Read more…

Rezultatet e konkursit te pozicioneve te shpallura ne Qendren Spitalore Universitare “Nene Tereza”

Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek  ne Njesine e Kimioterapise: znj. Amanda Zeko – Fituese Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek  ne Njesine Klinike te Imazherise: znj. Qamile Arapi – Fituese znj. Ergisa Toska – Fituese Rezultatet e konkursit te shpallur Read more…

Shpallen kandidatët fitues për 2 vendet vakante për Mjek Transfuziolog në QKTGJ.

Komisioni i vleresimit ne QKTGJ, bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr. 499 date 02.07.2019 ” Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike” Shpall kandidatet fitues per 2 vendet  vakante per Mjek Transfuziolog ne Read more…

3 Vende Vakante Mjek Kardiolog, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Kriteret per kete pozicion :  Jetëshkrimi i kandidatit Dëshmia e penalitetit Diploma universitare  dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar) Diplomë specializimi dhe çertifikata e notave(kopja e noterizuar) Leja e ushtrimit te profesionit Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm Dokument që keni mbrojtur një gjuhë të huaj Gradë shkencore (nëse ka). Kurse të Read more…