1 Vend Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator,

1 Vend Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator, (31.08.2020)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Anestezist-Reanimator prane  SUT, me kandidature fituese  z. Ardit Kuqi me 26 pike. (04.02.2022)

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm