MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK NË SPITALIN BASHKIAK KOLONJË, TROPOJË, DELVINË DHE SKRAPAR, PËR TË CILAT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 23 datë 18.1.2023 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2023”, Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me  nr. 618, datë 27.8.2019 “Për mënyrën e kontraktimit të mjekëve specialistë për Read more…

Vende Vakante për psikolog/punonjës social në disa NJVKSH

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor rishpall konkursin për disa vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: Qëndra Read more…