MSHMS SHPALL VENDE VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALET RAJONALE/BASHKIAKE PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.43, datë 19.01.2022 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore    nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2022” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Read more…

LISTA E APLIKANTEVE MJEK TE KUALIFIKUAR FAZA II

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon : LISTA E APLIKANTEVE MJEK TE KUALIFIKUAR FAZA II Rajoni Vlorë Rajoni Shkodër Rajoni Read more…