PUBLIKOHEN EMRAT E MJEKEVE QE PERZGJODHEN VENDET VAKANTE TE SHPALLURA NE SISTEMIN SHENDETESOR PUBLIK

Bazuar ne Udhezim nr. 499, date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne institucionet shendetesore publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet platformes elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor”, publikon emrat e mjekeve qe perzgjodhjen vendet vakante si me poshte: LISTA E KANDIDATËVE TE Read more…

PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË​

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve (duke perfshire dhe mjeket ne liste pritje), si më poshtë: Read more…

LISTA E APLIKANTEVE MJEK TE KUALIFIKUAR FAZA II

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon LISTA E APLIKANTEVE MJEK TE KUALIFIKUAR FAZA II: Rajoni Tiranë Rajoni Vlorë Rajoni Elbasan Rajoni Read more…

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË PROGRAMIN E BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse në Read more…

Rezultatet e konkursit te shpallur ne Spitali Universitar te Traumes “Mjek ne Urgjencen Ambulatore ”

Ne baze te Udhezimit  te Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr.499 date 02.07.2019 “Per Procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”, Urdherit me Nr. 1785 date 11.09.2020 “Per ngritjen e Komisionit te Vleresimit per kandidatet Mjek ne Read more…