Vende Vakante,NJVKSH Lezhë

Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë: QSH Lezhe, 2 Mjeke te Pergjithshem (19.07.2023) QSH Shenkoll, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Dajç, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)  QSH Shen Koll, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023) QSH Kolsh, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023) QSH Balldren, 1 Mjek i i Përgjithshëm Read more…