Vende Vakante,NJVKSH Tirane

1  Mjek ORL ne QSHS Nr.1 (11.09.2023) 1 Mjek Reumatolog QSHS Nr.1(11.09.2023) 1 Mjek Neurolog QSHS Nr.1(11.09.2023) 1 Mjek Endokrinolog QSHS Nr.1(11.09.2023) 1  Mjek Okulist ne QSHS Nr.3 (11.09.2023) 1 Mjek Reumatolog QSHS Nr.3(11.09.2023) 1 Mjek ORL QSHS Nr.3(11.09.2023) 1 Mjek Endokrinolog QSHS Nr.3(11.09.2023) 1 Mjek Dermatolog QSHS Nr.3 (11.09.2023) 1 Read more…

Vende Vakante,NJVKSH Durrës

Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës: QSH Shijak, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog/ MP/Mjek Konsultori i Gruas(04.08.2023) NJVKSH Durres, 1 Mjek Sherbimi i Kujdesit Shendetesor Paresor (04.08.2023) NJVKSH Durres, 1 Mjek Sektori i Epidemiologjise dhe Shendetit Mjedisor (04.08.2023) QSH Nr.3,  1 Mjek te Pergjithshem Familje (19.07.2023) Read more…