Vende Vakante NJVKSH PËRMET

QSH Ballaban, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Suke, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022) QSH Piskove 1 Mjek i Pergjithshem 20.09.2022 QSH Piskove, 1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.03.2021) QSH Carshove,1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.09.2022)

Vende Vakante NJVKSH Fier

Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Frakull, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Qender, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Levan, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH  Nr.2, 1 Mjek i Pergjithshem (27.06.2023)  QSH Roskovec, 1 Mjek i Pergjithshem (27.06.2023)  Read more…

Vende Vakant Njvksh Sarande

QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (11.04.2023) QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (07.03.2023) QSH Dhiver, 1 Mjek i Përgjithshëm (22.11.2022) QSH Livadhja, 1 Mjek i Përgjithshëm(14.10.2022) QSH Sarande Obsteter Gjinekolog (05.05.2020) QSH Sarande , 1 Mjek i Pergjithshem(05.08.2021)