Vende Vakante për psikolog/punonjës social në disa NJVKSH

Bazuar në Udhëzimin nr. 571, datë 7.10.2022 “Për proçedurat e e rekrutimit të punonjësve psikologë/ punonjës social në strukturat publike shëndetësore”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor rishpall konkursin për disa vende të lira pune në pozicionin “Psikolog/Punonjes Social”: Qëndra Read more…