Njvksh Vlorë Vende vakante

QSH Himarë 24/7-A – Psikolog/Punonjes Social (07.05.2024) QSH Selenicë 24/7-A – Psikolog/Punonjes Social(07.05.2024) QSH Nr.2 Vlorë – Psikolog/Punonjes Social(07.05.2024) QSH Nr.3 Vlorë – Psikolog/Punonjes Social(07.05.2024) QSH nr.2 Vlorë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH nr.3 Vlorë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSSH Himarë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSSH Selenice, 1 Psikolog/Punonjës Social Read more…