Rezultatet e konkursit te pozicioneve te shpallura ne Qendren Spitalore Universitare “Nene Tereza”

Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek  ne Njesine e Kimioterapise: znj. Amanda Zeko – Fituese Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek  ne Njesine Klinike te Imazherise: znj. Qamile Arapi – Fituese znj. Ergisa Toska – Fituese Rezultatet e konkursit te shpallur Read more…

Vende Vakante ,QSUT

1 (një)vende te lira pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Sherbimit te Kirurgjise Vaskulare pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021) Kriteret e shpalljes (Shiko Njoftimin) Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne: Sherbimin e Kirurgjise Vaskulare prane QSUT, me kandidature fituese znj. Julinda Koçi(02.08.2021) 1(një) vend te lirë pune në pozicionin  Read more…