PUBLIKOHET LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË TE PËRGJITHSHËM TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË

LISTA PERFUNDIMTARE​ E APLIKANTËVE MJEKË TE PERGJITHSHEM ​ TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI TIRANE LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË TE PERGJITHSHEM TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI VLORE LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË TE PERGJITHSHEM TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI ELBASAN LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE Read more…