QSH Kavajë, 2 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)

QSH Luz i Vogël, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)

QSH Golem, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)