Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024

QSH Nr.1 Lushnje – Mjek i Përgjithshëm/Pediater – Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024
QSH Divjake – Mjek Pediater – Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024
QSH Divjake – Mjek Laborant – Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024
QSH Divjake – Mjek Imazherist – Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024
QSH Divjake – Mjek I Specialiteteve – Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024
QSH Divjake – Mjek I Specialiteteve – Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024

Afati i aplikimit: 02.05.2024-09.05.2024

QSH Divjake, Mjek Pediater-Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024
QSH Divjake, Mjek Laborant-Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024
QSH Divjake, Mjek Imazherist-Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024
QSH Divjake, Mjek I Specialiteteve-Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024
QSH Divjake, Mjek I Specialiteteve-Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024

Afati i aplikimit: 08.04.2024-15.04.2024

QSH Nr.1,1 Mjek i Përgjithshëm/Pediater-Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Nr.1,1 Mjek i Përgjithshëm/Pediater–Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Divjake, 1 Mjek Pediater-Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Divjake, 1 Mjek Laborant-Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Divjake, 1 Mjek Imazherist-Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Divjake, 1 Mjek I specialiteteve-Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Divjake, 1 Mjek I specialiteteve-Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

Afati i aplikimit: 18.01.2024-25.01.2024

QSH Divjake, 1 Mjek Pediater -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH Divjake, 1 Mjek Laboratori-Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH Divjake, 1 Mjek Imazherist-Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Lushnjë