Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Qendra Shëndetësore 24/7 Fushe Kruje – 1 Mjek Radiolog – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024
Qendra Socio-Shendetesore Kruje Cudhi – 1 Mjek Konsultori I Gruas – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

QSH 24/7 Fushe Kruje,1 Mjek Radiolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Kruje Cudhi, 1 Mjek konsultori i Gruas -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

QSSH   Kruje Cudhi, 1 Mjek Konsultori I Gruas -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH   Kruje Cudhi, 1 Mjek Konsultori I Femijes -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH 24/7  Fushë -Kruje, 1 Mjek Konsultori I Femijes  -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH  24/7 Fushe Kruje, 1 Mjek Radiolog -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Krujë