Afati i aplikimit: 05.07.2024-12.07.2024

Qendra Socio-Shendetesore Kavaje Mjek Obsteter- Gjinekolog –  Afati i aplikimit:

(05.07.2024-12.07.2024)

Qendra Shendetesore 24/7 Rrogozhine Mjek Radiolog/ Imazherist – Afati i aplikimit: (05.07.2024-12.07.2024)

Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Qendra Socio-Shendetesore Kavaje – 1 Mjek Obsteter-Gjinekolog – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024
Qendra Shendetesore 24/7 Rrogozhine – 1 Mjek Radiolog – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

QSSH Kavaje, 1 Mjek Obsteter- Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH 24/7 Rrogozhine, 1 Mjek Radiolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

QSH  24/7 Rrogozhine,  1 Mjek Radiolog – Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kavajë