Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Qendra Shëndetësore 24/7 Shijak – 1 Mjek Kardiolog – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024
Qendra Shëndetësore 24/7 Shijak – 1 Mjek Imazherist – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024
Qendra Shëndetësore 24/7 Shijak – 1 Mjek per moshat – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024
Qendra Socio-Shendetesore Nr. 7 – 1 Mjek Konsultori per Femije- Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024 

QSH 24/7 Shijak, 1 Mjek Kardiolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH 24/7 Shijak,1 Mjek Imazherist -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH 24/7 Shijak,1 Mjek Pediater -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr. 7, 1 Mjek Konsultori per Femije -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

QSSH  Nr. 7, 1 Mjeke Konsultorit I Femijes –Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH  24/7 Shijak, 1 Mjek Imazherist-Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH  24/7 Shijak, 1 Mjek Kardiolog –Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH  24/7 Shijak, 1 Mjek per moshat pediatrike- Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Durrës