Afati i aplikimit (12.07.2024-19.07.2024)

Qendra Socio-Shendetesore Nr. 5, 1 Mjek Pediatër Provizor – Afati i aplikimit (12.07.2024-19.07.2024)

Afati i aplikimit:07.05.2024-14.05.2024

Qendra Shendetesore e Specialiteteve nr. 3 -1 Mjek Nefrolog – Afati i aplikimit:07.05.2024-14.05.2024

Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

QSSH Kashar – 1 Mjek Konsultori per Femije – Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024

Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024 

QSSH Nr 2, 1 Mjek Pediater provizor -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.4, 1 Mjek Pediater (0-18 vjec) -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.5, 1 Mjek Pediatre (provizor) -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.6, 1 Mjek Kardiolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.7, 1 Mjek Pediater -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.8, 1 Mjek Kardiolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.9, 1 Mjek Kirurg -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.10, 1 Mjek Kirurg -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.10/1, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.10, 1 Mjek Kirurg -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Nr.10, 1 Mjek Pediater -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Specialitetet Nr.1, 1 Mjek Imazherist -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Specialitetet Nr.1, 1 Mjek Kardiolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSSH Bathore, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Qytet Studenti, 1 Mjek Obster-Gjinekolog -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Bregu I Lumit, 1 Mjek Konsultori -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024
QSH Paskuqan, 1 Mjek Konsultori -Afati i aplikimit:08.04.2024-15.04.2024

Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

QSSH Nr 1, 1 Mjek Konsultori -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH Nr.5, 1 Mjek Pediater Provizor -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH Nr.6, 1 Mjek Kardiolog -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH Nr.7, 1 Mjek I Pergjithshem/Pediater -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH Nr.9, 1 Mjek Kirurg -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH Nr.10,  2 Mjek Kirurg -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSSH Nr.10/1, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH Bregu I Lumit, 1 Mjek Konsultori -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
QSH Specialitetet Nr.1, 1 Mjek Imazherist -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024
Qytet Studenti, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog -Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm