Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Okulist – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Radiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater – Afati i aplikimit: Prrenjas 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Radiolog Prrenjas – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Ansestezist-Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Nefrolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Gastrohepatolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Patholog (Spitali Prrenjas) – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek Specialist ne Poliklinike
1 Mjek Okulist
1 Mjek Radiolog
1 Mjek Radiolog(Prrenjas)
1 Mjek Pediater (Prrenjas)
1 Mjek Ansestezist-Reanimator
1 Mjek Nefrolog

1 Mjek Okulist -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Radiolog – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater (Prrenjas)- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Radiolog (Prrenjas)- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Ansestezist-Reanimator -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Nefrolog – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Mjek Specialist ne Poliklinike – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm