Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

Mjek Anestezist-Reanimator- Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Anestezist-Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Anestezist-Reanimator – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Trasfuziolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Neonat – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Neonat – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Pediater – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Radiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Radiolog – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg I Pergjithshem – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Kirurg I Pergjithshem – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024
Mjek Urgjence(Provizor) – Afati i aplikimit: 04.07.2024-11.07.2024

 

Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024

1 Mjek Neonat(17.01.2024)
2 Mjek Radiolog(17.01.2024)
3 Mjek Urgjence(17.01.2024)
2 Mjek Anestezist-Reanimator(17.01.2024)
1 Mjek Trasfuziolog(17.01.2024)
1 Mjek Neonat(17.01.2024)
2 Mjek Pediater(17.01.2024)
1 Mjek Kirurg I Pergjithshem(17.01.2024)
1 Mjek Endokrinolog Provizor(17.01.2024)

1 Mjek Anestezist-Reanimator -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Anestezist-Reanimator- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Trasfuziolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Neonat- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Neonat- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Radiolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Radiolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Kirurg I Pergjithshem- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Endokrinolog (Provizor)- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Toksikolog (Provizor) – Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

1 Mjek Obsteter-Gjinekolog (Provizor)- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: Spitali Rajonal Berat