Njvksh Kavajë Vende vakante

QSSH Luz i Vogël – Psikolog/ Punonjes Social (07.05.2024) QSSH Golem – Psikolog/ Punonjes Social (07.05.2024) QSSH 24/7 Rrogozhinë – Psikolog/ Punonjes Social (07.05.2024) QSSH Kavaje – Psikolog/ Punonjes Social (07.05.2024)   QSH Kavajë, 2 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH Luz i Vogël, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH Golem, 1 Psikolog/Punonjës Read more…