MSHMS SHPALL VENDE VAKANTE PËR MJEKË NË SPITALET PËR TË CILAT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 26 datë 17.1.2024 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2024”, Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me nr. 618, datë 27.8.2019 “Për mënyrën e kontraktimit të mjekëve specialistë për Read more…

MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK NË SPITALIN BASHKIAK DELVINË PËR TË CILIN DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 23 datë 18.1.2023 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2023”, Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me  nr. 618, datë 27.8.2019 “Për mënyrën e kontraktimit të mjekëve specialistë për Read more…

MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK NË SPITALIN BASHKIAK KOLONJË, TROPOJË, DELVINË DHE SKRAPAR, PËR TË CILAT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 23 datë 18.1.2023 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2023”, Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me  nr. 618, datë 27.8.2019 “Për mënyrën e kontraktimit të mjekëve specialistë për Read more…

MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK SPECIALIST ONKOLOG NË SPITALIN RAJONAL KORÇË PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.43, datë 19.01.2022 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor për vitin 2022” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse Read more…

MSHMS SHPALL VENDE VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALET RAJONALE/BASHKIAKE PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.43, datë 19.01.2022 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore    nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, për vitin 2022” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, Read more…

MSHMS SHPALL VENDE VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALIN RAJONAL MEMORIAL FIER PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor për vitin 2020”, Vendimine Këshillit të Ministrave nr.175 datë 17.03.2021 “Për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Spitalit Rajonal “Memorial” në Fier si projekt pilot” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë Read more…

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË PROGRAMIN E BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse në Read more…

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpall vend vakant për mjek specialist në Programin e Bonusit.

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse në Read more…

MSHMS SHPALL VENDET VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALE RAJONALE PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor për vitin 2020” si dhe Udhëzimin nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në republikën e shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”, meqënëse Read more…