Mjekë për Shqipërinë

Nëpermjet këtij portali do të kenë mundësinë e aplikimit gjithë mjekët në Republikën e Shqipërisë sipas katër kategorizimeve si më poshtë:

Mjek
në Parësor

Në shërbimin parësor konkurojnë për punësim mjek të përgjithshëm , mjek familje dhe mjek në specialitete në poliklinika.

Mjek
në Spitalor

Në këtë rubrikë ftohen të konkurojnë të gjithë mjekët specialist që kanë diplomë në specialitetin e kërkuar nga spitalet rajonale dhe ato bashkiake dhe plotësojnë kriteret për ushtrimin e profesionit.

Mjek në Spitalet Universitare

Në këtë rubrike ftohen të aplikojnë të gjithë mjekët specialiste që kërkojnë të punësohen në Qëndrat Spitalore Universitare, të cilët zotërojnë diplomë në specialitetin e kërkuar dhe që plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta të vendosura nga Qëndrat Spitalore Universitare

Mjek
me Bonus

Programi i Bonusit do të aplikohet për pozicione të veçanta në Spitale Rajonale e Bashkiake, kur është i pamundur plotësimi i vakancave me mjek me emërim definitiv.


Psikolog

Në këtë rubrikë ftohen të konkurojnë të gjithë psikologët që kanë diplomë universitare të nivelit “Bachelor” në degën Psikologji në Qendrat Shëndetësore të shtrira në katër Drejtoritë Rajonale të OSHKSH

Njoftime

NJOFTIM

RENDITJA E MJEKËVE SPECIALIZANT ME KONTRATË ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE VENDET VAKANT SHËNIM: Mjekët specialist të degëve Kardiologji, ORL, Okulistikë, Psikiatri, Gastrohepatologji & Sëmundje Infekftive nuk…

Informacion

Informacion mbi rekrutimet:  LISTA PERFUNDIMTARE APLIKANTE MUAJI DHJETOR  RENDITJA E KANDIDATEVFITUES NE PORTALIN MJEKE PER SHQIPERINE

Funksionimi i portalit

Si mund te gjeni vendin vakant sipas profilit tuaj?
1. Zgjidhni kategorinë

1. Zgjidhni kategorinë

Mjekë në parësor, me bonus, në spitale rajonale apo në ato universitare

Zgjidhni nga menu-ja në krye te faqes për të parë listimin e vendeve vakante

2. Zgjidhni rajonin ose njësinë

2. Zgjidhni rajonin ose njësinë

Përzgjidhni një nga katër rajonet

Nëse po aplikoni për mjek në spitalet rajonale ose mjek në parësor duhet të zgjidhni rajonin për të cilin jeni të interesuar

3.Shihni listimet për vendet vakante

3.Shihni listimet për vendet vakante

Shiriti gri ju jep mundësi për filtrim

Duke klikuar mbi njësinë e listuar në krye, ju mund të shikoni vendet vakante vetëm për atë njësi.

4. Plotësoni formularin e aplikimit

4. Plotësoni formularin e aplikimit

Forma e aplikimit në fund të çdo vendi vakant

Për çdo vend vakant në fund të lajmërimit do të gjeni formularin e aplikimit . Plotësojeni atë dhe ju do keni aplikuar me sukses për atë vend vakant.

Nëse keni nevojë të na kontaktoni
lutem plotësoni formën