1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

Konkursi mbyllet  me kandidate fitues Znj. Ersida Bode (Velija). (08.04.2022)

1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

2 Vende Vakant, Mjek Pediater-Neonatolog(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

Komisoni i vleresimit ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine” , bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr.499 date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”, si dhe ne publikimin elektronik “Mjeke per Shqiperine” vendosi te mbylle  proceduren e shpalluar per vendet vakante mjek pediater neonatolog, pasi nuk pati asnje kandidate.(25.02.2022)

2 Vende Vakant , Mjek Pediatër-Neonatolog (08.06.2022)

(Shiko Njoftimin)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm