1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

Konkursi mbyllet  me kandidate fitues Znj. Ersida Bode (Velija). (08.04.2022)

1 Vende Vakant, Mjek Anestezist-Reanimator(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

2 Vende Vakant, Mjek Pediater-Neonatolog(04.02.2022)

(Shiko Njoftimin)

Komisoni i vleresimit ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine” , bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me Nr.499 date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne Institucionet Shendetesore Publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet Platformes Elektronike”, si dhe ne publikimin elektronik “Mjeke per Shqiperine” vendosi te mbylle  proceduren e shpalluar per vendet vakante mjek pediater neonatolog, pasi nuk pati asnje kandidate.(25.02.2022)

2 Vende Vakant , Mjek Pediatër-Neonatolog (08.06.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant , Mjek Anatomo- Patolog (04/07/2022)

Mbyllja e konkursit pa kandidate fitues per vendin vakant Mjek Anatomo Patolog.(06.09.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant , Mjek Anatomo- Patolog (09/09/2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant, Mjek Kardiolog (27.04.2023)

(Shiko Njoftimin)

Mbyll  proceduren e shpalluar per vendin vakant mjek Kardiolog, pasi nuk aplikoi  asnje kandidat per kete vend pune.

1 Vend Vakant, Mjek Imazherist (27.04.2023)

(Shiko Njoftimin)

Shpall kandidatin fitues per vendin vakant Mjek Radiolog   ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine”   Z. AUREL KOPECI me 39 pike.

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm