Me kerkese te Spitalit Universitar i Traumes, date 24.12.2020, DQOSHKSH ka shpallur ne portalin Mjeke per Shqiperine vendin vakant Mjek Neuropsikiater.  Spitalit Universitar i Traumes  nisur nga fakti se kerkesat e vetme per plotesim jane nga kadidate me specializim ne Psikiatri.Kerkon ndryshim te njoftimit nga Mjek Neuropsikiater ne Mjek Neurolog, me argumentimin qe Neurologjia eshte specializimi primar qe ne kerkojm.Kerkese format elektronik, protokolluar me nr 3183, date 5.11.2021

1 Mjek Neurolog  (05.11.2021)

1 Mjek Radiolog ​(24.11.2020)

1 Mjek prane Sherbimit te Urgjences Ambulatore(05.11.2021)

 1 Vend Vakant  Mjek Kardiolog (24.08.2021)

(Shiko Njoftimin)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Kardiolog prane SUT, me kandidature fituese Znj.Diana Kristo (24.08.2021)

1 Vend Vakant  Mjek Kirurg i Përgjithshëm(24.08.2021)
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek  Kirurg i Përgjithshëm prane SUT, me kandidature fituese Z.Gjergj Prifti(24.08.2021)

3(tre) vende te lira pune ne pozicionin  ”Mjek Kirurg”, pranë Spitalit Universitar te Traumes (20.12.2021)(Shiko Njoftimin)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm