1 Mjek Patolog

1 Mjek i Pergjithshem ne Sherbimin e Urgjences Ambulatore.(31.08.2020)

1 Mjek Kirurg i Pergjithshem ne Sherbimin e Kirurgjise Plastike, Rikonstruktive.(31.08.2020)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm