Me kerkese te Spitalit Universitar i Traumes, date 24.12.2020, DQOSHKSH ka shpallur ne portalin Mjeke per Shqiperine vendin vakant Mjek Neuropsikiater.  Spitalit Universitar i Traumes  nisur nga fakti se kerkesat e vetme per plotesim jane nga kadidate me specializim ne Psikiatri.Kerkon ndryshim te njoftimit nga Mjek Neuropsikiater ne Mjek Neurolog, me argumentimin qe Neurologjia eshte specializimi primar qe ne kerkojm.Kerkese format elektronik, protokolluar me nr 3183, date 5.11.2021

1 Mjek Neurolog  (05.11.2021)

1 Mjek Radiolog ​(24.11.2020)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Radiolog  SUT, me kandidature fituese Znj.Enklea Xhori me 39 pike(19.05.2022)

1 Mjek prane Sherbimit te Urgjences Ambulatore(05.11.2021)
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek prane Sherbimit te Urgjences Ambulatore SUT, me kandidature fituese Z.Sandor Balluku me 17 pike(04.02.2022)
1 Vend Vakant  Mjek Kardiolog (24.08.2021)
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Kardiolog prane SUT, me kandidature fituese Znj.Diana Kristo (24.08.2021)
1 Vend Vakant  Mjek Kirurg i Përgjithshëm(24.08.2021)
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek  Kirurg i Përgjithshëm prane SUT, me kandidature fituese Z.Gjergj Prifti(24.08.2021)

3(tre) vende te lira pune ne pozicionin  ”Mjek Kirurg”, pranë Spitalit Universitar te Traumes (20.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Kirurg  SUT, me kandidature fituese Z.Ardjan Kurti me 26 pike(10.08.2022)

1 Vend Vakant  Mjek Kardiolog(16.03.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant Mjek Ortoped (06.10.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant Mjek Radiolog (06.10.2022)

(Shiko Njoftimin)

2 Vende Vakant Mjek Anestezist Reanimator (06.10.2022)

(Shiko Njoftimin)

1 Vend Vakant Mjek Kirurg (29.12.2022)

(Shiko Njoftimin)

2 Vende Vakant Mjek Anestezist Reanimator (29.12.2022)

(Shiko Njoftimin)

2 Vende Vakant Mjek Anestezist Reanimator (21.02.2023)
1 Vend Vakant  Mjek Kardiolog(21.02.2023)
1 Vend Vakant Mjek i Pergjithshem (21.02.2023)
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek Kardiolog  SUT, me kandidature fituese Znj. Blerina Dida me 35 pike(31.03.2023).
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek i Pergjithshem ne SUT, me kandidature fituese Z. Daniel Andoni me 33 pike(13.04.2023).
1 Mjek i Pergjithshem ( Sherbim Urgjenca Ambulatore) (27.06.2023)
2 Vende Vakante per pozicionin Mjek Anestezist-Reanimator ne Sherbimin e Reanimacionit(17.07.2023)
1 Vend Vakant per pozicionin Mjek Kardiolog ne Sherbimin e Semundjeve te Brendshme Nr.1(17.07.2023)
1 Vend Vakant per pozicionin Mjek Neuropsikiater ne Sherbimin e Semundjeve te Brendshme  Nr.1(17.07.2023)
2 Vende Vakante per pozicionin Mjek Radiolog ne Sherbimin e Imazherise(17.07.2023)
Mbyllja e konkursit pa kandidate fitues per 2 Vende Vakante per pozicionin Mjek Anestezist-Reanimator ne Sherbimin e Reanimacionit.(04.08.2023)
Mbyllja e konkursit pa kandidate fitues per 2 Vende Vakante per pozicionin Mjek Radiolog ne Sherbimin e Imazherise.(04.08.2023)
3 Vende te lira pune per pozicionin Mjek Anestezist-Reanimator ne Sherbimin e Reanimacionit (04.08.2023).
2 Vende te lira pune  per pozicionin Mjek Radiolog (04.08.2023)
3 vende vakante Mjek Anestezist Reanimator ne Sherbimin e Reanimacionit(19.09.2023)
3 vende vakante per Mjek i Pergjithshem ne Sherbimin e Urgjences Ambulatore(19.09.2023)
2 vende vakante per Mjek Radiolog ne Sherbimin e Imazherise(19.09.2023)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm